Jak nauczyć się tradingu w 3 prostych krokach?

Nauka na żywym rynku z Fibonacci Team - ZA DARMO!

Podczas tego zaawansowanego kursu, który dla Ciebie przygotowaliśmy:

  • Dowiesz się od czego zacząć naukę tradingu (VIDEO + PDF)
  • Wszystko Ci pokażemy na realnym rynku, tłumacząc każdy szczegół od A do Z
  • Poznasz najskuteczniejsze narzędzia wykorzystywane przez zawodowych Traderów
  • Otrzymasz od nas pełne wsparcie!

Darmowy wywiad: Przez wiele lat szukałem odpowiedzi na pytanie “dlaczego fibo działa i ile na tym można zarobić”? – wywiad z Łukaszem Fijołkiem

© Copyright by harmonicforex.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zawartość serwisu www.harmonicforex.pl oraz wszelkie treści zawarte w serwisie www.harmonicforex.pl nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, informacji inwestycyjnej lub informacji sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), oraz w rozumieniu  Rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Rozporządzenie w sprawie rekomendacji).

Właściciele serwisu harmonicforex.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.harmonicforex.pl ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartości strony internetowej www.harmonicforex.pl

Informujemy również, że treści zaprezentowane podczas nagrań video lub udostępnione za pośrednictwem serwisu www.harmonicforex.pl nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, informacji inwestycyjnej lub informacji sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), oraz w rozumieniu  Rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Rozporządzenie w sprawie rekomendacji).

Autorzy treści oraz właściciele serwisu www.harmonicforex.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w serwisie www.harmonicforex.pl jak również zaprezentowanych podczas nagrań wideo zamieszczonych w serwisie www.harmonicforex.pl. Autorzy informacji oraz treści opierają się na swojej subiektywnej wiedzy według stanu na dzień ich sporządzenia.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u brokerów. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągniecie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawiania się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.